Ha'o'lam a'vad miz'man העולם אבד מזמן The World is Well Lost

an album by Va'a'dat Cha'ri'gim וועדת חריגים Exceptions Committee
shoegaze, dreampop

the world is well lost

Vaadat Charigim are an Israeli shoegaze / dreampop band formed in Tel Aviv in 2012. Their name translates to "Exception Committee".
Personally, they're my favorite shoegaze band (along with slowdive). Maybe (okay, who am I kidding, *most absolutely*) because Hebrew is my native language, and for me to hear these beautiful songs being sung in my own language is just amazing. The lyrics are melancholic, beautiful, smoothlty blending with the atmosphere and scenery of Tel Aviv. Walking along the old yet newly preserved buildings of Tel Aviv, or along the beach line, while listening to the dreamy guitars of Vaadat Charigim is an absolute dream. If you ever visit Tel Aviv, let this album be the soundtrack to your explorings.

Vaadat Charigim haven't had a show and haven't released any new music in quite a while. I really hope they'd release some more music and do some more live shows in the future.

songs:


1. O'di'se'ah אודיסאה Odisea
כשהטילים יפלו ברחובות תל אביב
איך נתלבש ולמה אז נקשיב
ואיך נשרוף את הזמן עד אז
כשדיזינגוף סנטר יקרוס אל עצמו
והעיר בתוך עיר תיעלם איתו

אנא, אנא, אנא, אנא, נשקי אותי עד סוף העולם

כשהטילים יפלו על תחנה מרכזית
והעיר השחורה תתפזר באוויר
ותבלע את הלבנה
כולנו נגמור בגל הדף הגדול
בוא נחיה את היום כאילו זה אתמול

אנא, אנא, אנא, אנא, נשקי אותי עד סוף העולם
When the rockets will fall on the streets of Tel Aviv
How will we dress and what will we listen to
and how will we burn the time until then
When Dizingoff Center will collapse into itself
And the city within a city will vanish along

Please, please, please, please, kiss me until the end of the world

When the rockets will fall on the central station
And the black city will scatter in the air
And swallow the moon
We'll all be over in a big shock wave
Let's live today as if it's yesterday

Please, please, please, please, kiss me until the end of the world


2. Ke'tzef Al Ha'ma'yim קצף על המים foam on the water Me, a native Hebrew speaker, had trouble recognizing the lyrics from the audio. I'm sorry for this, maybe I'll try some time again in the future :')

3. Le'hit'o'rer ve lo la'da'at להתעורר ולא לדעת to wake up without realizing
[*] I ran into several difficulties translating this song. להתעורר ולא לדעת מה קורה איתך, the line sung at the chorus, means to wake up in the morning without realizing what you're going throug. מה קורה איתך, (the latter half of the sentence), is also a greeting, which lietrally translates to "what is happening". It is identical to "what's up?" or "How do you do?" in english.

התחושה זה זו
אין לה אלא סוף

להתעורר ולא לדעת מה קורה איתך
להתעורר ולא לדעת מה קורה איתך

מה נשאר לקחת
מה נשאר לתת
הלילה בוא נצא

מתאבדת כל הזמן
???

להתעורר ולא לדעת מה קורה איתך
להתעורר ולא לדעת מה קורה איתך

מה נשאר לקחת
מה נשאר לתת
הלילה בוא נצא
The feeling is this
She has nothing but an end

To wake up without realizing what's going on with you
To wake up without realizing what's going on with you

What is left to take
What is left to give
let's go out tonight

She suicides all the time
???

To wake up without realizing what's going on with you
To wake up without realizing what's going on with you

What is left to take
What is left to give
let's go out tonight


4. Ze Beseder Lefahed זה בסדר לפחד It's ok to be scared
[*] My personal favotie of the album :)

היי, בואי נהיה כלום
נפרוש מבית הספר
ונישן בצהריים

אחר כך נחיה בתוך סרטים
ונשחק אותה מתים
כי זה הכי בטוח

העולם מקום בודד
אבל אל תתרגש
זה בסדר לפחד
זה בסדר לפחד

היי, בואי נהיה כלום
נאיר את האור בין כל החדרים של ילדותינו

אחר כך נחיה בתוך סרטים
ונשחק אותה מתים
כי זה הכי בטוח
hey, Let's be nothing
We'll drop out of school
and sleep at noon

Then we'll live inside movies
and play dead
because that's the safest

the world is a lonely place
but don't fret
it's okay to be scared
it's okay to be scared

hey, let's be nothing
and light up the light between all the rooms of our childhoods

Then we'll live inside movies
and play dead
because that's the safest


5. Haolam Avad Mizman העולם אבד מזמן The world is well lost
בואי נשכב על החוף
בואי נשכב על הבטן
כמה שיותר עמוק
אם נתאהב זה בסדר

כי אין מחר
והעולם אבד מזמן

בואי נשכב ברחוב
בואי נשכב על הבטן
כמה שיותר עמוק
אם נתאהב זה בסדר

כי אין מחר
והעולם אבד מזמן

בואי נשכב על החול
בואי נשכב על הבטן
כמה שיותר עמוק
אם נתאהב זה בסדר

כי אין מחר
והעולם אבד מזמן
Let's lie on the beach
Let's lie on our stomachs
As deep as it gets
If we happen to fall in love, it's okay

Because there's no tomorrow
and the world is well lost

Let's lie on the street
Let's lie on our stomachs
As deep as it gets
If we happen to fall in love, it's okay

Because there's no tomorrow
and the world is well lost

Let's lie on the sand
Let's lie on our stomachs
As deep as it gets
If we happen to fall in love, it's okay

Because there's no tomorrow
and the world is well lost


6. Ein Nehama Ladoachim אין נחמה לדועכים (No comfort for the deceased)

עולים אל הקו
נדחפים מאחור
ירח ???
ילדים באור לילה
לא מסומנת
הדרך הזאת
שבויים בעצמנו
איך הגענו לפה?

אין נחמה לדועכים

יוצאים למרתף
המחברת היום
לא מה שהייתה
מה, מי כבר יודע
עכשיו נשתכר
נפתח דלת החוצה
שיצא עשן
והזר יכנס
getting on the bus
being squeezed in the back
??? moon
Kids at the light of night
Not marked,
this road
captives of ourselves
How did we get here?

No comfort for the deceased

going out to the basement
the notebook today
is not what it has been
oh, who knows
now we'd get drunk
and open the door outside
so the smoke would come out
and the stranger would come in


7. Kmo Lach'zor Ha'bai'tah כמו לחזור הביתה Like homecoming
[*] Shoegze is not a genre in which words are being sung loud and clear. I can't recognize all the lyrics to this song either, You'd have to forgive me. I do recognize some sentences along the lines of "Like a road in the middle of the field / which will appear in your night's dream".

8. Me'cha'sheh'fot מכשפות witches
אחרי הבית
משחקים במכשפות
אבא וגם אמא
אחרי הילדים במסכות

מתחבאים מתחת לשמיכות
הם רצים
אלה בשוליים נדרסים

בלילה ילדות יפות
משחקות במכשפות
תסתכלו כולם כבר כאן
תראו איך הן רצות
At the back of the house
Playing at witches
Daddy and mommy too
After the children with masks

Hiding under the blankets
They're running
Those in the margins are being runned over

At night pretty girls
are playing at witches
Look, everyone are already here
Look at how they run